Hypnose

Hypnose er en både hurtig og effektiv måde at skabe varige forandringer på.
Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand, hvor ens bevidste sind er trådt i baggrunden, og hvor man har lettere adgang til at kunne kommunikere og arbejde med det ubevidste sind.


Vores ubevidste sind er ikke underlagt vores normale grænser for logik, tid og rum.
Det ubevidste sind er i stand til at huske alt, og kan give os nye og kreative løsningsforslag på vores problemer. Det ubevidste kan derved give en ny indsigt, og bringe os i tættere kontakt med os selv.

Hypnose er især effektiv når den benyttes sammen med nlp-teknikker.En hel behandling

Under en behandling arbejder jeg både med det bevidste og ubevidste sind, dels under den forudgående samtale og dels under hypnosen. Ved at benytte mig af nlp- samt af hypnoseterapi under samme behandling, er det muligt at skabe forandringer bevidst, samt ubevidst. Herved er der erfaringsmæssigt større effekt, og forandringerne bliver langt nemmere integreret.
    

 

Med hypnose er det bl.a. muligt at arbejde med

- Eksamens nervøsitet
- Fobier
- Traumer
- Rygning
- Overvægt
- Angst
- Manglende selvværd
- Fastlåste mønstre
- Uønskede vaner og tanker
- Motivation
- Stress
- Søvnbesvær
- Tilgivelse
- Lavt selvværd
- Personlig udvikling
- Fokus på nye sider af dit liv
- Sætte og nå nye mål
- Regression

 

Hvordan opleves hypnose

Oftest vil du under hypnosen opleve, at du er i stand til at kommunikere og høre lyde omkring dig, men på en anden måde end i normal vågen tilstand. Tilstanden kan minde meget om den man er i, lige inden man falder i søvn eller vågner om morgenen.
De fleste oplever hypnosetilstanden som en behagelig og afslappet tilstand. Efter hypnosen oplever mange ofte en træthed og indre ro.
 

 

NLP

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering - eller Neuro Lingvistisk Psykologi.

NLP tager udgangspunkt i, hvordan vores sanser og nervesystem (N) opfatter virkeligheden. Gennem et indre sprog (L) af billeder, lyde, følelser og ord, programmeres (P) vi til en given adfærd.

Vi er sjældent i stand til selv at bestemme hvilke oplevelser vi bliver udsat for, men ved at forstå og ved at ændre vores indre sprog, vores indre filter, er det muligt at få en ny og ændret adfærd.
Parterapi

Parterapi er sparring og coaching hvis kommunikationen er kørt fast i uønskede mønstre, hvis I befinder jer i en situation, hvor det kan være vanskeligt, at tale med og forstå hinanden. Eller hvis I har lyst til at bevæge jer sammen i nye retninger.
Ved hjælp af parterapi er det ofte muligt, at skabe nye veje og finde fælles værdier.